Νηνεμία, Καρπενήσι, διαμονή, ξενοδοχεία, ξενώνες, δωμάτια, Ευρυτανία ...
www.ninemia.gr/
Ξενοδοχεία για παιδιά στο Καρπενήσι,αγροτουρισμός,αγρόκτημα,δραστηριότητες για παιδιά στην εξοχή ...

Ninemia.gr

Ninemia.gr is hosted in United Kingdom . Ninemia.gr doesn't use HTTPS protocol. Number of used technologies: 8. First technologies: CSS, Html, Iframe, Number of used javascripts: 14. First javascripts: Jquery-min.js, Jquery-ui-min.js, Date_gr.min.js, Number of used analytics tools: 1. First analytics tools: Google Analytics, Number of used plugins, modules: 0. Its server type is: Apache mod_fcgid/2.3.9.

Server informations

Apache mod_fcgid/2.3.9

IP: 46.249.204.22

Country: United Kingdom

HTTPS is not turned on.

Number of solutions used on the site

8

Number of Javascript files

14

Websolutions used on Ninemia.gr

Technology

Number of occurences: 8
 •  CSS
 •  Html
 •  Iframe
 •  Javascript
 •  jQuery Cycle
 •  jQuery Fancybox
 •  jQuery UI
 •  Php

Javascripts

Number of occurences: 14
 • jquery-min.js
 • jquery-ui-min.js
 • date_gr.min.js
 • jquery.fancybox.js
 • jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js
 • jquery.cycle2.min.js
 • modernizr-2.8.3.min.js
 • jquery.cycle2.carousel.js
 • jquery.cycle2.tile.js
 • swipe.js
 • jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js
Show all more_vert
Javascriptsclose

 • jquery-min.js
 • jquery-ui-min.js
 • date_gr.min.js
 • jquery.fancybox.js
 • jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js
 • jquery.cycle2.min.js
 • modernizr-2.8.3.min.js
 • jquery.cycle2.carousel.js
 • jquery.cycle2.tile.js
 • swipe.js
 • jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js
 • functions.js
 • classie.js
 • nav.js

Analytics

Number of occurences: 1
 • Google Analytics

Google Analytics ID

 • UA-31697444-48

Factors that influence the conversion rate

 • error Clickable call number

  Not present!

 • check_circle Conversion form (contact form, subscribe)

  Present

 • check_circle Clickable email

  Present!

 • check_circle CTA (call to action) button

  Present!

 • check_circle List

  Present!

 • error Image

  Not present!

 • error Enhancement

  Not present!

 • check_circle Viewability on small screens

  The site is responsive!

 • error Facebook sharing

  There is no facebook share function!

 • error Google+ sharing

  There is no Google+ share function!

 • error Twitter sharing

  There is no Twitter share function!

 • error Linkedin sharing

  There is no Linkedin share function!

 • error Blog on the website

  Not present!

HTTPS (SSL) - Ninemia.gr

Missing HTTPS protocol.

  About the Domain

  Domain name length 10
  Hyphens Domain doesn't contain hyphens!
  Domain name with Hindi letters: ञ इ ञ ए म इ अ . ग र
  Domain name with Hebrew letters: נ (i) נ (e) מ (i) (a) . ג ר
  Domain name with Cyrillic letters: н и н e м и a . г р
  Domain name with Arabic letters: ن (i) ن (e) م (i) ا . غ ر
  Domain name with Greek letters: ν ι ν ε μ ι α . γ ρ
  Domain name with Chinese letters: 艾娜 艾 艾娜 伊 艾马 艾 诶 . 吉 艾儿
  Domain without Consonants: nnm.gr
  Domain without Vowels: ieia.
  Alphabet positions: n14 i9 n14 e5 m13 i9 a1 . g7 r18
  Domain name pattern:
  V: Vowel, C: Consonant, N: Number
  C V C V C V V . C C

  Used metatags and their values on Ninemia.gr

  Number of occurences: 4

  • Name:
   Content:
  • Name: viewport
   Content: width=device-width,initial-scale=1.0
  • Name: Description
   Content: Ξενοδοχεία για παιδιά στο Καρπενήσι,αγροτουρισμός,αγρόκτημα,δραστηριότητες για παιδιά στην εξοχή.
  • Name: Keywords
   Content: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,ξενοδοχεία στο Καρπενήσι,δωμάτια στο καρπενησι, Νηνεμία, Καρπενήσι, Καρπενήσι ξενώνες, Καρπενήσι δωμάτια, Καρπενήσι διαμονή, Καρπενήσι ξενοδοχεία, Καρπενήσι Ευρυτανίας

  Server / Hosting

  Server Informations
  • IP: 46.249.204.22
  • Latitude: 51.50
  • Longitude: -0.13
  • Country: United Kingdom
  • IPV4 Encoding (Ip2long): 788122646
  • Binary IP Address: 101110111110011100110000010110
  • Octal IP Address: 5676346026
  • Hexadecimal IP Address: 2ef9cc16
  • Server Type: Apache mod_fcgid/2.3.9
  • Powered by: PHP/5.2.17

  Main nameservers

  • dns2.supremecenter16.co.uk
  • dns1.supremecenter16.co.uk
  • mx1.supremebox.com
  • mx2.supremebox.com

  Target

  • root.uk.cloudlogin.co

  Common Typos

  List of the most common domain name typos you must be aware of

  www.inemia.gr, www.nninemia.gr, www.ninemia.gr, www.nhinemia.gr, www.hinemia.gr, www.njinemia.gr, www.jinemia.gr, www.nkinemia.gr, www.kinemia.gr, www.nlinemia.gr, www.linemia.gr, www.n inemia.gr, www. inemia.gr, www.nnemia.gr, www.nirnemia.gr, www.nrnemia.gr, www.nifnemia.gr, www.nfnemia.gr, www.nivnemia.gr, www.nvnemia.gr, www.niknemia.gr, www.nknemia.gr, www.ni,nemia.gr, www.n,nemia.gr, www.nibnemia.gr, www.nbnemia.gr, www.nignemia.gr, www.ngnemia.gr, www.nitnemia.gr, www.ntnemia.gr, www.niynemia.gr, www.nynemia.gr, www.niunemia.gr, www.nunemia.gr, www.nijnemia.gr, www.njnemia.gr, www.nimnemia.gr, www.nmnemia.gr, www.ninnemia.gr, www.nnnemia.gr, www.niemia.gr, www.ninnemia.gr, www.ninemia.gr, www.ninhemia.gr, www.nihemia.gr, www.ninjemia.gr, www.nijemia.gr, www.ninkemia.gr, www.nikemia.gr, www.ninlemia.gr, www.nilemia.gr, www.nin emia.gr, www.ni emia.gr, www.ninmia.gr, www.ninexmia.gr, www.ninxmia.gr, www.ninesmia.gr, www.ninsmia.gr, www.ninewmia.gr, www.ninwmia.gr, www.ninermia.gr, www.ninrmia.gr, www.ninefmia.gr, www.ninfmia.gr, www.ninevmia.gr, www.ninvmia.gr, www.ninecmia.gr, www.nincmia.gr, www.nineqmia.gr, www.ninqmia.gr, www.nineamia.gr, www.ninamia.gr, www.nineymia.gr, www.ninymia.gr, www.nineia.gr, www.ninempia.gr, www.ninepia.gr, www.ninemoia.gr, www.nineoia.gr, www.ninemiia.gr, www.nineiia.gr, www.ninemkia.gr, www.ninekia.gr, www.ninem.ia.gr, www.nine.ia.gr, www.ninemuia.gr, www.nineuia.gr, www.ninemjia.gr, www.ninejia.gr, www.ninemnia.gr, www.ninenia.gr, www.ninem-ia.gr, www.nine-ia.gr, www.ninema.gr, www.ninemira.gr, www.ninemra.gr, www.ninemifa.gr, www.ninemfa.gr, www.ninemiva.gr, www.ninemva.gr, www.ninemika.gr, www.ninemka.gr, www.ninemi,a.gr, www.ninem,a.gr, www.ninemiba.gr, www.ninemba.gr, www.ninemiga.gr, www.ninemga.gr, www.ninemita.gr, www.ninemta.gr, www.ninemiya.gr, www.ninemya.gr, www.ninemiua.gr, www.ninemua.gr, www.ninemija.gr, www.ninemja.gr, www.ninemima.gr, www.ninemma.gr, www.ninemina.gr, www.ninemna.gr, www.ninemi.gr, www.ninemiao.gr, www.ninemio.gr, www.ninemiap.gr, www.ninemip.gr, www.ninemia9.gr, www.ninemi9.gr, www.ninemia.gr, www.ninemi.gr, www.ninemiai.gr, www.ninemii.gr, www.ninemiau.gr, www.ninemiu.gr,